Pisah sambut Penilik PKBM


Ibu Nina Penilik Dinas Pendidikan yang selalu aktif berkomunikasi dengan PKBM yang dibinanya. Alhamdulillah telah menjaga kekompakan dan melahirkan prestasi2 baru di wilayah binaannya. Semoga di tempat yang baru nanti tetap menjadi penilik yang berprestasi dan mensupport selalu lembaga binaannya meliputi Paud, PKBM dan LKP

0 Comments